Skrócił się maksymalny okres spłaty kredytów hipotecznych

Skrócił-się-maksymalny-okres-spłaty-kredytów-hipotecznych

Maksymalny okres spłaty w przypadku kredytów hipotecznych do pewnego czasu wynosił nawet 50 lat. Dzisiaj banki udzielają tego typu finansowania na czas maksymalnie 35 lat.

Czas spłaty zobowiązania hipotecznego skrócił się w ostatnim roku. Jest to efekt braku regularnej spłaty kredytów przez kredytobiorców. Na próżno zatem szukać dzisiaj kredytów hipotecznych, gdzie zdolność finansowa kredytobiorcy będzie szacowana na okres 40 czy 50 lat. Za duże ryzyko kredytowe zostało w ten sposób przez instytucje bankowe wyeliminowane.

Na jaki okres maksymalnie mogę wziąć kredyt?

Banki podzieliły się w kwestii maksymalnego okresu spłaty kredytów hipotecznych na dwie grupy. Jedne udzielają finansowania hipotecznego jedynie na 30 lat. Do tej grupy należy m.in. Getin Noble Bank, Alior Bank czy PKO SA. Są jednak na rynku bankowym i takie instytucje, które udzielą finansowania na okres dłuższy mianowicie 35 lat. Należy do nich Credit Agricole, PKO BP oraz  City Handlowy.

Kto odpowiada za zmiany w okresie kredytowania?

Otóż powodem zmiany w tej kategorii są odgórne przepisy narzucone przez instytucje stanowiące pieczę nad działaniem banków. Do niedawna procedura w tej kwestii była jasna i klarowna. Bank wyliczał zdolność klienta na podstawie jego możliwości finansowych i dotychczasowych zobowiązań. Dzisiaj banki muszą jednak zastosować się do zasady wyliczania zdolności kredytowej dla okresu maksymalnie 25 lat.

Ponadto pojawiły się zmiany w aspekcie dostępności hipotek. Jeszcze jakiś czas temu klienci, którzy mieli mniejsze zarobki mogli sobie pozwolić na wydłużenie okresu spłaty i tym samym ich zdolność była większa. Dzisiaj kredyt hipoteczny dostępny jest dla klientów, którzy mają wyższe zarobki lub przystąpią do kredytu z drugą osobą. Wówczas zdolność kredytowa rośnie. Kredyty hipoteczne zostały poddane takim a nie innym zmianom w związku z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną kraju. Nie mały wpływ na obecny stan rzeczy miał kryzys w latach 2008 – 2011. Wówczas Komisja nadzoru Finansowego postanowiła zwiększyć rygory związane z dostępnością hipotek na rynku bankowym.