Tanie pożyczki na założenie firmy 2016

Tanie-pożyczki-na-założenie-firmy-2016

Wiele kreatywnych osób z pomysłem na biznes głowi się skąd wziąć środki na jego realizację. „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to dofinansowanie w formie pożyczki dla przedsiębiorców. W jaki sposób uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę na założenie firmy w 2016 roku?

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to rządowy program, którego inicjatorem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Za realizację programu odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może korzystać z preferencyjnej pożyczki?

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” zaczął funkcjonować już w 2013 roku, jednak na początku był dostępny tylko w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Od listopada 2014 roku program objął swoim zasięgiem cały kraj. Jednocześnie poszerzono grupę docelową programu. Na początku z nisko oprocentowanych pożyczek mogli korzystać tylko absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych. W 2014 roku tą grupę poszerzono o osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.

Warunki programu

W ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” młody przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę w wysokości do 81 339 zł, która stanowi dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pożyczka otrzymana w ramach programu jest oprocentowana na poziomie 0,44% w skali roku. Zobowiązanie musi zostać spłacone w ciągu 7 lat. Karencja w spłacie rat kapitałowych kończy się po 12 miesiącach. Zabezpieczeniem pożyczki może być weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej.

Gdzie zgłaszać wniosek?

Aby otrzymać pożyczkę w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, należy złożyć wypełniony wniosek, zawierający szczegółowy opis pomysłu wraz z przewidywanymi prognozami finansowymi. Niezbędne informacje na temat programu, a także wzór formularza można znaleźć na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl. Na tej stronie osoby zainteresowane znajda także mapę podmiotów, gdzie można zgłaszać wnioski o pożyczkę.

Jakie jest zainteresowanie programem?

Od początku funkcjonowania programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” o pożyczkę złożono 3189 wniosków, z tej liczby 2130 zakończyło się podpisaną umową. Łączna kwota udzielonych z programu pożyczek sięgnęła kwoty 129 mln zł. Obecnie w trakcie rozpatrywania jest około 140 wniosków pożyczkowych. W 2016 roku na program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej przeznaczyło kwotę 60 mln zł. Oznacza to, że ze wsparcia w biznesie będzie mogło skorzystać w tym roku nawet 740 młodych przedsiębiorców.