Kiedy dług z chwilówki się przedawni?

Kiedy-dług-z-chwilówki-się-przedawni?

W myśl polskich przepisów prawnych dług nie ulega przedawnieniu automatycznie – zarzut przedawnienia musi zostać wniesiony przez dłużnika. Kiedy można jednak "legalnie" zaniechać spłaty długu? Poznaj swoje prawa i sprawdź, dlaczego mimo wszystko warto spłacić zaległą chwilówkę nawet wtedy, gdy taki obowiązek już wygaśnie.

Brak wiedzy dłużników sprawia, że firmy windykacyjne często ściągają przeterminowane długi. Prowadzą one postępowanie egzekucyjne do momentu aż dłużnik nie złoży zarzutu przedawnienia. Należy przy tym pamiętać, że zadłużenie wynikające z niespłaconej pożyczki czy kredytu ulega przedawnieniu po upływie 3 lat.

Bądź czujny już przy pierwszym kontakcie z windykatorem

Należy zachować czujność już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z windykatorem, który będzie chciał od nas ściągnąć przedawnione zadłużenie – w trakcie jej trwania może bowiem dojść do tzw. uznania długu. Taka rozmowa jest nagrywana i jeśli przyznamy się w jej trakcie do niespłaconego długu, a także wyrazimy chęć współpracy, sąd orzeknie konieczność spłaty należności. W takich przypadkach bieg przedawnienia ulega bowiem przerwaniu. Generalnie zarzut przedawnienia najlepiej jest złożyć już przy pierwszej czynności procesowej (np. w odpowiedzi na pozew).

Konsekwencje niespłacenia przedawnionego długu

Należy mieć jednak świadomość tego, że niespłacenie nawet przedawnionego długu – zgodne z prawem – ma swoje konsekwencje. W takim przypadku nie możemy bowiem już liczyć na żadną pożyczkę czy też kredyt. Zgłoszenie zarzutu przedawnienia wprawdzie spowoduje oddalenie powództwa, jednak cała ta sytuacja zostanie odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników. Warto więc rozważyć pójście na ugodę i spłatę przedawnionej pożyczki.