Co z kredytami dla firm bez zaświadczeń z ZUS i US?

Co-z-kredytami-dla-firm-bez-zaświadczeń-z-ZUS-i-US?

Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyty czasami nie są w stanie przedstawić bankom wymaganych zaświadczeń z ZUS oraz US. Czy mimo tego mają szansę na pożyczkę w banku?

Jeżeli przedsiębiorcy posiadają zaległości w opłatach składek na ZUS czy też wykazują problemy z odprowadzaniem podatku do US, nie mają szans na kredyty bankowe. Dlaczego? Ponieważ, zalegając z należnościami w urzędach, nie są dla banków wiarygodnymi klientami.

Historia oraz zdolność kredytowa są dla banków tak samo ważne w przypadku starających się o kredyty bankowe osób fizycznych jak i firm. Badanie wiarygodności finansowej firm jest bardziej rygorystyczne niż w przypadku klientów indywidualnych. Brak zaległości w opłatach składek do ZUS oraz systematyczne odprowadzanie podatków do US jest jednym z podstawowych elementów badania wiarogodności firmy. Jeżeli firma zalega ze składkami i nie odprowadza podatków, oznacza to, że ma raczej nikłe szanse na kredyty bankowe. Czy mimo wszystko firmy mające problemy z regulowaniem swoich należności mają szanse na kredyty bankowe?

Mają, ale raczej niewielkie. Wprawdzie mogą poszukać banków, które nie wymagają zaświadczeń z ZUS oraz urzędów skarbowych, ale i tak dokładnie zbadają one sytuację finansową firmy ubiegającej się o kredyt bankowy. Najlepiej spłacić zaległe należności i dopiero wówczas zacząć zabiegać o kredyt. Jest też inne rozwiązanie. Przedsiębiorca mający kłopoty z płaceniem składek i terminowym odprowadzaniem podatku może porozumieć się z ZUS i US i w oznaczonym terminie uregulować na raty swoje należności. Wówczas instytucje te mogą wystawić zaświadczenia przedsiębiorcy, iż ten zobowiązał się w określonym terminie spłacić swoje zadłużenie. Problem w tym, że takie zaświadczenia mogą nie zostać uznane przez bank.

Jeżeli nie w bankach, to gdzie firmy mają szukać takich ofert? Oczywiście, w firmach pozabankowych. Najczęściej nie wymagają one od przedsiębiorców takich zaświadczeń. Jednakże w instytucjach tych kredyty są bardzo drogie, a warunki kredytowania oraz spłaty – niekorzystne. Najlepiej, jeżeli przedsiębiorcy poproszą o pomoc doradców finansowych, którzy pomogą im wybrnąć z tej niełatwej sytuacji.