Ile prowizji może pobrać bank?

Ile-prowizji-może-pobrać-bank?

Banki, udzielając klientowi kredytu gotówkowego, muszą postępować zgodnie z ustawą antylichwiarską. Przy obecnie bardzo niskich stopach procentowych, na poziomie 10%, instytucje finansowe muszą szukać innego sposobu zarobienia na zobowiązaniu. Ile bank pobiera prowizji za udzielenie kredytu?

Według tzw. ustawy antylichwiarskiej maksymalny poziom odsetek w skali roku nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Okazuje się jednak, że to ograniczenie jest jedynym, do którego powinien stosować się pożyczkodawca. Ustawa nie reguluje ograniczeń w ustalaniu wysokości prowizji za udzielenie kredytu czy też rozpatrzenie wniosku kredytowego. W związku z tym, że obecnie w Polsce obowiązują niskie stopy procentowe, banki próbują zarabiać na kredycie za sprawą innych opłat.

Gdzie banki ukrywają opłaty?

Do niedawna klient wnioskujący o kredyt gotówkowy, by wiedzieć, czy jest to oferta atrakcyjna, zwracał uwagą przede wszystkim na jego oprocentowanie. Obecnie po decyzjach RPP połączonych z przepisami zawartymi w ustawie antylichwiarskiej, ten wskaźnik stracił na znaczeniu. Banki wykorzystują niskie stopy procentowe, by promować kredyty bez odsetek, jednocześnie ukrywając swój zarobek w opłatach i prowizjach.

Ważna jest prowizja!

Dziś, wnioskując o kredyt gotówkowy, zamiast na oprocentowanie, należy zwrócić uwagę na prowizję. Jej wysokość może być zróżnicowana w różnych bankach i zależna od posiadanych w banku produktów oraz oceny zdolności kredytowej. Niektóre instytucje finansowe w ofertach nie podają wysokości prowizji, tylko deklarują jej ustalenie indywidualnie dla każdego klienta.

Wysokość prowizji w bankach

Wysokość prowizji jest na ogół podana w taryfie opłat i prowizji banków. Po ich weryfikacji okazuje się, że niektóre banki naliczają sobie prowizję na poziomie nawet 30%.

Przykładowe stawki prowizji lub opłaty przygotowawczej w kredycie gotówkowym w niektórych bankach

Nazwa banku

Maksymalna stawka prowizji

Alior Bank

5% lub ustalana indywidualnie

Bank Pekao

6%

ING Bank Śląski

7,99%

Bank PKO BP

8,99%

Bank Zachodni WBK

9,99%

mBank

13,99%

Beż BNP Paribas

15%

Credit Agricole

25%

Raiffesien Polbank

30%

Bank BPH

30,40%

Klienci wnioskujący o kredyt gotówkowy często decydują się na skredytowanie prowizji, co powoduje, że zobowiązanie już w chwili zaciągnięcia jest wyższe o kilkadziesiąt procent. To automatycznie oznacza dużo wyższy koszt pożyczanego pieniądza